Sinds kort verdiep ik mij in mycelium

‘t begin van een nieuw project: mycelium bestuderen, onderzoeken, laten groeien…..
niet in mijn eentje, maar met een tot nu toe kleine groep lokale kunstenaars 
ik heb een foto gemaakt van mijn blote voeten op een boomstronk
om deze nieuwe levensfase te markeren
‘t hout zal langzaam wegrotten en weer naar de aarde terugkeren, deels, of misschien geheel, dankzij fungi
 
fungi, ofwel zwammen, zijn fantastisch! verbazingwekkend
ik lees Merlin Sheldrake’sEntangled LifeHow Fungi Make Our Worlds, Change Our Minds & Shape Our Futures’
iedere alinea, bijna elke zin die ik tot nu toe heb gelezen zit tjokvol opwindende wetenswaardigheden en spannende feiten omtrent fungi…..dit maant aan tot  l a n g z a a m  lezen
 
 

voor meer info op mijn blog klik hier

MORE EXPERIMENTS

in the herb pot on the left I mixed 200 grams of my parents’ ashes (100gr each) I
ordered gum Tragacanth and  gum Arabic, so I could make my own watercolours using their ashes as pigment; above you see the dilutions diluting following instructions found on the internet, one has to wait 24 hours
Today I started mixing the ash with the gums, using a pestle and mortar, a gift from G!

more info click here

Close Menu
nl_NL_formal