‘Het Onderkomen’ een bijzonder poppenhuis

Er was eens…..

…….zo begint menig sprookje en de verhalenreeks over de bewoners van ‘Het Onderkomen‘ die in februari 2014 begon op mijn weblog ‘Tales from the Birdhut‘ is zeker op te vatten als een sprookje. Een sprookje waar steeds nieuwe hoofdstukken aan worden toegevoegd, daar de bewoners aldoor nieuwe avonturen beleven. Bovendien komen er alsmaar nieuwe beestjes bij die een introductie behoeven. Zo raak ik voorlopig niet uitverteld.

Sinds 2011 houd ik een weblog bij, geheten ‘Tales from the BirdHut. De voertaal is Engels daar de eerste groep waar ik online deel van uitmaakte over de hele wereld verspreid woont en ze allemaal Engels spreken. Vooralsnog zijn de verhalen dus ook in het Engels opgetekend.

Het is mijn bedoeling de reeks te bundelen en in boekvorm uit te brengen. Vandaar dat het hier bij Projecten staat.

Deze verhalen zijn voorlopig alleen op mijn blog te lezen en op te zoeken onder de trefwoorden ‘project‘ en ‘fairytale‘,  door erop te klikken reis je ernaartoe.

ONS BEZIT BEZIT ONS©

Hoe kwam je erop om bij anderen te gaan opruimen?

Het is allemaal begonnen met het opruimen in het huis van mijn ouders, waarbij ik afwisselend met mijn vader en moeder kasten en kamers opruim….Gedurende dit intieme proces kwamen er vele verhalen los. Dit is, zolang mijn ouders nog in leven zijn, een voortdurend proces. Met stof dat van een laken overbleef, heb ik voor mijn ouders een kussentje gemaakt, hetgeen ik een ‘Tastbare Herinnering’© noem, een fysieke uiting van het proces. In zo’n kussentje zitten vele verhalen, verhalen die ik noteer. Gaandeweg kwam er vanuit hun vriendenkring belangstelling voor mijn opruim-diensten. Zo ontstond het idee om ook met anderen te gaan opruimen. De combinatie van het opruimen met het maken van een ‘Tastbare Herinnering’© maakt dat alles voor mij als kunstenaar mooi samenvalt.

Wat zou je nog willen?

Op den duur wil ik graag een boek getiteld ‘Ons bezit bezit ons ’©  uitbrengen. Hierin zullen, uiteraard met toestemming van de deelnemers, verhalen opgetekend worden die men wil delen plus foto’s van hun ‘Tastbare Herinnering’©. Mogelijk vloeit hier ook een tentoonstelling uit met de  ‘Tastbare Herinneringen’©   en het boek.

Close Menu
nl_NL_formal
en_GB nl_NL_formal